Chuẩn phát âm tiếng Anh và giao tiếp căn bản

Học giao tiếp căn bản và phát âm tiếng anh chuẩn cùng Asteria Đỗ, đây là nơi phù hợp với những người mất gốc hoặc mới bắt đầu với tiếng Anh.